Videregående skole

Informasjon til elevene ved Lillesand videregående skole

Det er viktig at alle elevene ved skolen tar seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet.
Les hele skrivet her
Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har spørsmål rundt det som står.

Korona-viruset – Informasjon og retningslinjer

Her finner du informasjon som er relevant for elever, pasienter og innbyggere. 
Les mer om smittevern på våre skoler, i tannhelse-tjenesten og i fylkesadministrasjonen her

Aktuelt

  • Plan og frister for siste..
    Publisering av karakterer og klagefrist skoleåret 2019-2020 NB! Alle elever skal være orientert om disse datoene. Eleven er selv pliktig å gjøre seg kjent med karakterene når de er publisert i It’s. Klagefrist på standpunkt, orden og adferd for...
  • Åpning av skolen uke 20
    Denne informasjonen gjelder Lillesand videregående skole. Besøk din skoles nettside for riktig informasjon for din situasjon. I løpet av uke 20 skal alle elever ha noe opplæring på skolen. De vil få opplæring i smittevernsrutiner første oppmøtedag...
Til toppen