Videregående skole

Informasjon til elevene ved Lillesand videregående skole

Det er viktig at alle elevene ved skolen tar seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet.
Les hele skrivet her
Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har spørsmål rundt det som står.

Korona-viruset – Informasjon og retningslinjer

Her finner du informasjon som er relevant for elever, pasienter og innbyggere. 
Les mer om smittevern på våre skoler, i tannhelse-tjenesten og i fylkesadministrasjonen her

Til toppen