Lillesand videregående skole

Alle videregående skoler gjennomfører hver høst elevundersøkelsen. På Lillesand vgs gjør vi dette i ukene 46-48. Undersøkelsen er frivillig å ta og helt anonym. Resultatene av denne er viktige i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid. Vedlagt er informasjon til foresatte til de av våre elever som er under 18 år. Ta kontakt med skolen dersom du lurer på noe rundt dette.

Les mer her (lillesand.vgs.no)

Lillesand vgs - midt i Agder

Lillesand videregående skole har et pedagogisk grunnsyn med eleven i sentrum og har som mål at hver elev når sine potensialer.  
Skolen har et åpent, raust og inkluderende miljø, der elever blir møtt med balanse mellom krav og støtte. Vi er ambisiøse på elevenes vegne.  

Aktuelt

  • UDIR Logo Elevundersøkelsen på Lill..
    Alle videregående skoler gjennomfører hver høst elevundersøkelsen. På Lillesand vgs gjør vi dette i ukene 46-48. Undersøkelsen er frivillig å ta og helt anonym. Resultatene av denne er viktige i skolens kontinuerlige forbedringsarbeid. Vedlagt er...
Til toppen