Lillesand videregående skole

Elevundersøkelsen

Skolen gjennomfører Elevundersøkelsen i uke 42. Denne undersøkelsen er lovpålagt oss som skole å gjennomføre og gir viktig informasjon om elevens skolehverdag.

Pålogging til elevundersøkelsen

Undersøkelsen er helt anonym og frivillig for elevene. Se informasjon til foresatte fra Utdanningsdirektoratet (PDF - 0,04MB)

Digital undervisning

Her finner du informasjon knyttet til undervisning som gis digitalt, under koronarestriksjoner.

Les mer


Veileder om smittevern - Udir
Koronainformasjon fra Agder fylkeskommune
Status og reiseråd fra AKT

 

Lillesand vgs - midt i Agder

Lillesand videregående skole har et pedagogisk grunnsyn med eleven i sentrum og har som mål at hver elev når sine potensialer.  
Skolen har et åpent, raust og inkluderende miljø, der elever blir møtt med balanse mellom krav og støtte. Vi er ambisiøse på elevenes vegne.  

Til toppen