Lillesand videregående skole

Første skoledag er torsdag 15.august

Vg1- elever møter på skolen kl.0900. Vg2 og Vg3- elever møter kl.10.00. 
Vi gleder oss til å ta imot dere! 

Lillesand vgs - midt i Agder

Lillesand videregående skole har et pedagogisk grunnsyn med eleven i sentrum og har som mål at hver elev når sine potensialer.  
Skolen har et åpent, raust og inkluderende miljø, der elever blir møtt med balanse mellom krav og støtte. Vi er ambisiøse på elevenes vegne.  

Til toppen