Fra og med mandag 17.januar innføres det grønt nivå i videregående skole.

Lillesand vgs gjennomfører i uke 5 og 6 Ungdataundersøkelsen. Dette er en landsomfattende undersøkelse som gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å tilpasse sin oppføling og tilbud til unge innbyggere. Undersøkelsen er frivillig å delta i og vi ber foresatte lese infoskrivet som ligger vedlagt. 

Til toppen