Publisering av karakterer og klagefrist skoleåret 2019-2020

NB! Alle elever skal være orientert om disse datoene. Eleven er selv pliktig å gjøre seg kjent med karakterene når de er publisert i It’s.

Klagefrist på standpunkt, orden og adferd for alle elever er 10 dager og går ut 22.juni
       

 

 

 

Denne informasjonen gjelder Lillesand videregående skole. Besøk din skoles nettside for riktig informasjon for din situasjon.

I løpet av uke 20 skal alle elever ha noe opplæring på skolen. De vil få opplæring i smittevernsrutiner første oppmøtedag. Det er viktig at alle respekterer reglene.

Til toppen