Videregående opplæring for voksne

Karriereveiledning - agderfk.no

Inntak for voksenklasse er Karriere Agder

På Lillesand videregående har vi bl.a. tilbud innen følgende fag:

  • Helse- og oppvekstfag
  • Restaurant- og matfag
  • Eventuelt andre fag

Du søker via vigo.no under valget "Søknad for voksne/ Realkompetanse".

Til toppen