Salg, service og reiseliv

Les mer om salg, service og reiseliv på vilbli.no

Hvorfor velge Salg, service og reiseliv på Lillesand videregående skole?

Service og samferdsel gir deg en trygg og allsidig utdannelse som åpner en rekke spennende karrieremuligheter.

Du lærer:

 • kundebehandling og salg
 • administrasjon og tekstbehandling
 • om reiseliv, turisme og varetransport
 • elektronisk dokumentbehandling
 • om lover og forskrifter

Du kan bli:

 • IKT-servicemedarbeider
 • reiselivsmedarbeider eller resepsjonist
 • kontor- og administrasjonsmedarbeider eller salgsmedarbeider
 • vekter
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
  Se alle yrker og kompetanser

Vg1 salg, service og reiseliv

Dersom du velger å ta Vg1 salg, service og reiseliv, vil du lære mye om hvordan en arbeider ute i serviceyrkene. Du bør være glad i andre mennesker og like å samarbeide. Du vil lære hvordan en forholder seg til ulike mennesker og kunder, og bli oppmerksom på hvordan du som ansatt i en bedrift vil være bedriftens ansikt utad. Respekt for andre kulturer, tradisjoner og etiske normer vil være sentrale temaer i undervisningen. I tillegg vil du få en god innføring i de ulike reglene og lovene som servicebransjen har å forholde seg til. Etter første året på denne linjen, skal du kunne en del om hvordan vi kommuniserer, hvordan et regnskap settes opp og hvordan en planlegger og driver en virksomhet. Dine kreative evner og kunnskaper kan bli din styrke på denne linja.

Salg, service og reiseliv - vilbli.no

Vg2 salg, service og sikkerhet

Dersom du fullfører Vg2 salg, service og sikkerhet, har du gode muligheter til å få en 2-års lærling-kontrakt. Når du har fullført læretiden kan du gå opp til fagbrev innen salgsfaget som gir deg yrkestittelen salgsmedarbeider, innen sikkerhetsfaget som gir yrkestittelen vekter eller innen kontor- og administrasjonsfaget som gir yrkestittelen kontor- og administrasjonsmedarbeider. Du kan også velge å ta påbygg for å få studiekompetanse etter Vg2.

Alle ovennevnte yrkesgrupper er typisk serviceyrker, og hver av dem tilbyr muligheter for ulike personlighetstyper. Salg, service og sikkerhet kan derfor være attraktivt, enten man er en utadvendt selgertype, er opptatt av sikkerhet og trygghet eller liker å ha kontroll på dokumenter og regnskap.

Vg3 Fagopplæring i skole

Etter Vg2 yrkesfag søker elevene læreplass i VIGO, men ikke alle får læreplass. Elevene har en fullføringsrett og de som ikke har fått læreplass, vil av fylkeskommunen få tilbud om Vg3 fagopplæring i skole. I tillegg trenger fylkeskommunen beredskapsskoler for elever som av en eller annen grunn mister sin læreplass i løpet av læretiden.

På Lillesand har vi et slikt tilbud innen blant annet disse fagene: Salgfagene, IKT og Matfagene. Opplegget er individuelt tilpasset med noe undervisning og en del praksis. Vi har blant annet et tett samarbeid med næringslivet, fagopplæringa på fylke og andre viktige støttespillere. Elevene skal som lærlinger, gjennom læreplanen i sitt fag på Vg3 nivå og opp i samme fagprøve som ordinære lærlinger.

Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling for yrkesfag

Fag- og timefordeling for yrkesfag
Fag Vg1 Vg2
Engelsk 5 uketimer
Kroppsøving 2 uketimer 2 uketimer
Matematikk 3 uketimer
Naturfag 2 uketimer
Norsk 4 uketimer
Samfunnskunnskap 3 uketimer
Programfag 17 uketimer 17 uketimer
Yrkesfaglig fordypning 6 uketimer 9 uketimer
Sum timer 35 35