Helse- og oppvekstfag

Les mer om helse- og oppvekstfag på vilbli.no

Hvorfor velge Helse- og oppvekstfag på Lillesand videregående skole? 

Helsearbeidere er en sikker vei til en sikker jobb. Politisk sies det at vi er på vei inn i en eldrebølge, og at det skal bli full barnehagedekning. Dersom dette var noe du kunne tenke deg vil jeg si at helse- og sosialfag er et godt valg.

Du lærer:

  • om helsefremmende arbeid
  • om fysisk og psykisk helse
  • om hvordan kroppen er oppbygd
  • om kommunikasjon og samhandling
  • om barn og unges utvikling
  • om kost, ernæring og hygiene

Du kan bli:

Vg1 Helse- og oppvekstfag

Vg1 Helse- og oppvekstfag skal bidra til å danne grunnlaget for en videre utdannelse innen ulike helserelaterte yrker. Å kunne arbeide med mennesker i ulike livssituasjoner, kunne samarbeide og vise empati er viktige egenskaper for å kunne fungere i et helseyrke.

Etter fullført Vg1 Helse- og oppvekstfag har eleven flere valgmuligheter for Vg2: Ambulansefag, Barne- og ungdomsarbeiderfag, Fotterapi og ortopediteknikk, Helsearbeiderfag, Helseservicefag og Hudpleie.

Helse- og oppvekstfag - vilbli.no

Vg2 Barne- og ungdomsarbeider

Dette er programområdet for deg som ønsker å jobbe med barn i alle aldre; barnehagebarn, SFO og grunnskole eller du ønsker å jobbe med ungdom. I programfagene, som er knyttet opp til praksis, får du kunnskap om blant annet yrkesetikk, utviklingspsykologi, kommunikasjon, helsefremmende tiltak, planlegging, observasjon og aktiviteter for barn og unge innen ulike områder.

Du får være ute i bedrift en gang i uken gjennom hele skoleåret. I tillegg er vi ofte på tur, lager mat på kjøkken og har formingsaktiviteter og lek.

Vg2 Ambulansefag

Ambulansefaget skal bidra til å utdanne ambulansepersonell og rekruttering til et viktig og spennende yrke. Faget stiller store krav til faglig kunnskap, modenhet, selvstendighet, tverrfaglig samarbeid og erfaringsutveksling. Tilbudet er et samarbeidsprosjekt mellom Agder fylkeskommune og Sørlandets sykehus HF.

Vg2 Helseservice

Helseservice Vg2 skal dekke kompetansebehovet innenfor helseserviceyrkene. Programfagene skal gi et felles grunnlag for helseservicearbeidere, som har en viktig funksjon i det helsefremmende arbeidet, og som forstår hva god service, effektivitet og profesjonell kundebehandling har å si.

Helseservice Vg2 leder til:

  • Apotekteknikk Vg3
  • Helsesekretær Vg3
  • Tannhelsesekretær Vg3

Utdanningen i disse yrkene avsluttes dermed i skolen, uten videre læretidsperiode.

Programområdet kan i tillegg lede til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse for yrkesfaglige utdanningsprogram.

Vg3 Helsesekretær

Helsesekretærer er en etterspurt yrkesgruppe som har en naturlig plass i helsevesenet, spesielt på sykehus og legekontor. Arbeidet er variert og allsidig, og helsesekretæren vil ofte være den første pasientene møter. Dette stiller krav til god service. Arbeidsoppgavene varierer mellom: mye pasientkontakt, laboratoriearbeid, sykepleieoppgaver og varierte kontoroppgaver. Helseskretæryrket gir autorisasjon som helsearbeider. Veien dit går gjennom grunnkurs helse- og sosialfag, Vg1 helseservicefag og så Vg2 helsesekretærfag. Lillesand videregående skole tilbyr hele utdanningsløpet, og mye praksis inngår i utdanningen.

Fag- og timefordeling

Fag- og timefordeling for yrkesfag

Fag- og timefordeling for yrkesfag
Fag Vg1 Vg2
Engelsk 5 uketimer
Kroppsøving 2 uketimer 2 uketimer
Matematikk 3 uketimer
Naturfag 2 uketimer
Norsk 4 uketimer
Samfunnskunnskap 3 uketimer
Programfag 17 uketimer 17 uketimer
Yrkesfaglig fordypning 6 uketimer 9 uketimer
Sum timer 35 35