Vg3 Fagopplæring i skole

VG3 fagopplæring tilbys til kvalifiserte elever som ikke blir tilbudt læreplass. I stedet får elevene et tilrettelagt undervisningsløp slik at de får muligheten til å ta fag- eller svennebrev gjennom skolen. Dette er et viktig tiltak for å få flere til å gjennomføre videregående skole.

Tilbudet er lovpålagt og en fast beredskap som tilbys elever som har rett på det, som ikke blir tilbudt læreplass eller mister læreplassen av forskjellige grunner.

Inntak er Fagopplæringa på Fylket.

På Lillesand videregående har vi bl.a. tilbud innen følgende fag:

  • Salg
  • IKT
  • Logistikk
  • Kontor og administrasjonsfaget
  • Reiseliv
  • Eventuelt andre fag

Vi har også elever som går for grunnkompetanse innen salgsfaget