Sentralbord og resepsjon

Åpent mellom kl. 08:00 og kl. 15:00

Vår hyggelige kontormedarbeider Lone hjelper deg med blant annet:

  • Veiledning om stipend, skoleskyss og andre ordninger
  • Utlevering av og veiledning om ulike søknadspapirer
  • Anskaffelse av nytt busskort
  • Bestilling av karakterutskrifter, vitnemål og kompetansebevis
  • Informasjon om time- og romplan