Elevarbeider

Bygg og anleggsteknikkavdelingen ved skolen har i perioder behov for større og mindre oppdrag innen tømring, muring og betong.

Oppdragene må passe inn mot våre læreplanmål, og være uten tidsfrister. Vi ber om forståelse for at også befaring til tider kan ta tid, og at oppdragene må tas på tidspunkt som er tilpasset annen opplæring for elevene.

Vi arbeider i hovedsak for offentlige institusjoner, velforeninger og klubber, men utfører også periodevise oppdrag for privatpersoner når vi trenger flere oppdrag.

Vi skal ikke konkurrere med byggebransjen, og vil alltid vurdere dette før vi tar på oss nye oppdrag. 

For evt. spørsmål kan man kontakte Vegard Hole Flaa, på mobilnummer: 47283684 eller på e-post vegard.hole.flaa@lillesand.vgs.no