Elevenes skolemiljø, §9A

Skolemiljø

Skolen skal sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 

Lillesand vgs skal sørge for at elevenes psykososiale skolemiljø er så trygt og godt som mulig. 

 

Godt skolemiljø

  • Lillesand videregående skole skal være et spennende og interessant lærested
  • I verkstedene og i klasserommene skal elevene møte lærere som formidler kunnskaper og ferdigheter på engasjerende og varierte måter
  •     Alle elevene skal oppleve at de utfordres og stilles krav til, uavhengig av kunnskaper og ferdigheter fra før
  •     Vi skal være noe for alle våre elever og alle våre elever skal oppleve at vi er noe for dem.