Fakturaadresse

Agder fylkeskommune
Fakturamottak
Postboks 788 Stoa
4809 Arendal

Organisasjonsnummer:

NO 921 707 134 (fylkeskommunens hovednummer)

Selv om det finnes særskilte organisasjonsnumre for virksomhetene, er det alltid Agder fylkeskommunes organisasjonsnummer som skal benyttes ved fakturering – også for virksomhetene.

EHF

Den som skal sende faktura via EHF (Elektronisk Handels Format), må oppgi Agder fylkeskommunes organisasjonsnummer 921 707 134. Alle leverandører må sende elektronisk faktura. Fakturaen må merkes "Lillesand videregående skole" og ha navn og/eller ressursnummer på den personen som bestiller varen.

Les mer på agderfk.no/om-oss/fakturering/