Rett til et trygt skolemiljø

Mobbing er ikke alltid enkelt å oppdage. Hvis du eller andre blir mobbet, diskriminert, utsatt for vold eller trakassert, er det viktig at du sier ifra.

Du kan varsle på ulike måter, muntlig eller skriftlig.

Meld fra om mobbing (krever innlogging)

Hvis du er lærling kan du også bruke skjemaet "Meld fra om mobbing". Da går meldingen til leder av avdeling for fag- og yrkesopplæring i fylkeskommunen.

Hvis du har sagt fra til skolen, og ikke fått svar eller tilbakemelding innen en uke, kan du kontakte statsforvalteren i Agder.

Elevers rett til et godt og trygt skolemiljø - Statsforvalteren i Agder

Utdanningsdirektoratets nettside om skolemiljø