Fysisk skolemiljø

Et godt fysisk miljø er viktig for at du skal trives og ha det bra på skolen. Hvis det er noe ved skolemiljøet som gjør at du ikke har det bra, kan du varsle skolen om dette.

Slik varsler du

Fyll ut skjemaet. Du må ikke skrive sensitive opplysninger i selve skjemaet. Hvis det er nødvendig med slike opplysninger, kan du ta det muntlig med en lærer eller leder på skolen.

Skjemaet sendes til skolen. Dersom varselet gjelder en teknisk feil eller mangel, sendes skjemaet videre til vaktmesteren. Er det andre feil, sendes skjemaet til den som er ansvarlig på skolen. Saken behandles så fort som mulig.

Hvis du har oppgitt e-postadressen din vil du få en tilbakemelding om hva som blir gjort. Skjemaet vil bli lagret i skolens arkivsystem.

Dersom du mener at skolen ikke har fulgt opp henvendelsen din tilfredsstillende kan du henvende deg til kommunen (Miljørettet helsevern). Kommunen vil da vurdere hvordan de skal følge opp henvendelsen din.