Lån og stipend

På denne siden finner du litt informasjon angående lån og stipend, samt lenker til aktuelle sider hos Lånekassen. 

Stipend fra Lånekassen

Er du elev og har ungdomsrett, får du utstyrsstipend fra Lånekassen. Du får stipendet samme hvor mye foreldrene dine tjener. Husk at du må søke om stipendet for å få det utbetalt.

Når du søker, sjekker Lånekassen automatisk om du har rett til andre stipend også, som for eksempel grunnstipend eller bostipend. Når du har fått opptak, søker du om stipend på Lånekassen eller VIGO. Bruk søknaden for videregående opplæring.

Lærlinger får ikke utstyrsstipend, men kan ha rett til lån og andre stipend.

Trykk her for å lese mer om stipend og lån hos Lånekassen (lanekassen.no)  

Gjeldsbrevet blir sendt direkte til lånetager/bostedsadressen.