Forsikring i skolen

Agder fylkeskommune har forsikret alle elever i videregående skole med ulykkes- og reiseforsikring.

Når elevene er lærlinger, lærekandidater eller på annen måte ute i bedrift dekkes yrkesskade av bedriftens lovpålagte yrkesskadeforsikring.

Skolens forsikring omfatter ikke personlige eiendeler, eksempelvis klær og mobiltelefon.

Ulykkes- og reiseforsikring for elever

Som elev er du ulykkesforsikret på skolen og annet lærested. Forsikringen gjelder også på din vei mellom hjem og skole/lærested.

I tillegg er du reiseforsikret i inntil 100 dager på skoleturer.

Yrkesskadeforsikring

Alle bedrifter som er arbeidsgivere for elever i praksis og lærlinger skal ha tegnet en yrkesskadeforsikring som omfatter deg som arbeidstaker. I denne sammenhengen er du altså både elev/lærling og arbeidstaker.

Hva gjør du ved en skade?

Får du som elev eller lærling en skade skal du ta kontakt med lærer eller resepsjonen på skolen. Skolen vil deretter melde inn skaden i samarbeid med deg eller pårørende.

Hvis du har kostnader som faktura fra lege og andre undersøkelse må du ta vare på disse for eventuell refusjon fra Helfo.

Informasjon om saksbehandling

Alle personskader blir meldt både til NAV og til fylkeskommunens forsikringsmegler. De fleste skader under aktivitet i skolen dekkes av Helfo. 

  • Lærer og elev fyller sammen ut skademeldingsskjema.
  • Skolen registrere skademelding hos Waco (forsikringsmegler) og hos NAV.
  • Skademeldingene og annet som dokumenterer saken blir lagret i fylkets arkivsystem.
  • Foresatte/eleven (over 18 år) får en e-post direkte fra Waco.

Har du behov for mer informasjon?

Kontakt avdelingsleder på skolen dersom du trenger mer informasjon.