Spesialpedagogikk

Skolens spesialpedagogiske team jobber med spesialpedagogiske enkeltvedtak og særskilt tilrettelegging av undervisning og opplæringstilbud.

Avdelingsleder Trine Martine Torwig er leder for skolens spesialundervisning.  Ansvarsområdet omfatter elever som går i særskilt tilrettelagt tilbud på hverdagslivstreing (HT) og elever i ordinært tilbud med enkeltvedtak om spesialundervisning.

Tiril Gulbrandsen Holter er spesialpedagogisk koordinator.