Rådgivere

Rådgiverne gir veiledning og råd i forbindelse med valg av studieretning og evt. fagvalg. De gir også karriereveiledning i valg av skole videre og valg av yrke. Rådgiver-teamet har som sin fremste oppgave å hjelpe elever med vanskeligheter som påvirker elevens trivsel og læring.

Kontaktlærer og faglærere er de nærmeste til å hjelpe deg i skolens hverdag. Skolen har i tillegg tre rådgivere: Geir Salve Håland, Hege Posti og Marit Haugen

Både kontaktlærer, avdelingsleder og rådgiver-teamet er der for å hjelpe deg med ting du lurer på.