Oppvekstombudet

Du som går på videregående skole har rett på et trygt og godt skolemiljø.

Oppvekstombudet jobber for å ivareta barn og unges interesser i Agder. Tidligere het vi elev- og lærlingombud og mobbeombud. For ungdom i videregående skole og ungdom i lære er vi til for at dere skal få svar på spørsmål dere har om skolehverdagen, rettigheter og plikter, og krenkelser som diskriminering, mobbing, trakassering med mer. Vi er også ombud for frivillige organisasjoner, så har du spørsmål knyttet til fritidsaktiviteter kan du spørre oss. Vil du ha en fortrolig samtale kan du kontakte oss. Vi kommer der du syns det er kjekt å ta en prat. 

Ansatte og foreldre kan også kontakte oss for råd og veiledning. 

Oppvekstombudet har taushetsplikt og jobber fritt og selvstendig.

Telefon: 48250330    Epost:oppvekstombudet@agderfk.no

Les mer på fylkes nettsider - Oppvekstombudet i Agder