Læringsverksted

Læringsverkstedet er et nystartet læringstiltak ved Lillesand VGS. Hovedmålet med nyetableringen er å hjelpe elever til mestring og faglig utvikling, og gjennom dette håper man også å motvirke frafall. Læringsverkstedet skal tilby et alternativt læringsmiljø, i tillegg til hjelp med kartlegging, leksestøtte, motivasjonskurs, studieteknikk og veiledning i bruk av læringsmidler. Læringsverkstedet har egne lokaler. Disse er åpne for elevene etter avtale eller på egne drop-in-tidspunkter.