Skolemiljøutvalg

Skolemiljøutvalget har samme sammensetting som skoleutvalg med et tillegg på minst 4 elevrepresentanter, slik at elevene har flertall.