IKT-avdeling og Elev-PC

Skolen har en IKT-koordinator og to lærlinger som drifter maskiner og nettverk i samarbeid med IKT-Agder. Du finner oss i andre etasje i Rotunden på rom E201.

For å gjøre utleveringen av elev-PC så smidig som mulig, har Agder fylkeskommune utviklet en skjemaløsning for digital signering av leieavtale. 

Skjemaløsningen åpner for signering ca. en uke før skolestart. Dere kan logge inn i løsningen etter at dere har mottatt SMS om dette. Les mer på agderfk.no/pc

For å logge inn på skjemaløsningen går du inn via følgende knapp/lenke:
NB! For elever under 18 år må foresatte logge inn med egen ID (f. eks. BankID) for å kunne signere.

Gå til skjema

Informasjon om elev-pc for ikke-digital utførelse finnes på fylkets nettsider:

Elev-PC i Agder fylkeskommune (Agderfk.no)

IKT-avdelingen kan hjelpe med:

  • Kurs for lærere og andre ansatte
  • Brukerstøtte
  • Installasjon av skolerelatert programvare
  • Fjerning av virus
  • Reinstallasjoner av maskiner
  • Tilrettelegging/installasjon av utstyr
  • Råd om bruk av teknologi

IT tilbyr hovedsakelig hjelp til skolens maskiner og maskiner kjøpt gjennom skolen.

Telefon IKT-kontoret: 37 26 83 22

Elever og ansatte kan også melde inn via iktsia.no