Restaurant- og matfag

Du lærer:

 • om kosthold, næringsmidler og ernæring
 • tilberedning og servering av mat
 • behandling av råvarer, mat og drikke
 • om mattradisjoner
 • om helsefremmende livsstil og hygiene

Du kan bli:

 • kokk, ernæringskokk eller servitør
 • baker eller konditor
 • pølsemaker eller kjøttskjærer
 • slakter, butikkslakter eller sjømathandler
 • fagarbeider i sjømatproduksjon eller industriell matproduksjon
  Se alle yrker og kompetanser
Yrkesfag 2019
Fag Vg1 Vg2
Engelsk 5 uketimer
Kroppsøving 2 uketimer 2 uketimer
Matematikk 3 uketimer
Naturfag 2 uketimer
Norsk 4 uketimer
Samfunnskunnskap 3 uketimer
Programfag 17 uketimer 17 uketimer
Yrkesfaglig fordypning 6 uketimer 9 uketimer
Sum timer 35 35

Vg1 Restaurant- og matfag

Restaurant og matfag skal gi en innføring i alle bransjene en kan velge, enten du vil bli kokk, baker eller kjøttskjærer. Det er stor etterspørsel etter arbeidskraft i alle våre yrker, har du interesse for mat skal vi hjelpe deg å ta det riktige valget. Det stilles krav til hygiene, kreativitet, orden og ikke minst samarbeid. Opplæringa skal gi kompetanse om mat og drikke, omsetting og servering, og kunnskap om hvor viktig kostholdet er for en helsefremmende livsstil.

Vg2 Matfag

Matfag utdanner personer til baker og konditor, kjøttfagene, fiskerfaget og industriell matproduksjon. Våre elever er utplassert i bedrift 2 dager i uka, dette gjør de i stand til å ta det rette valget. Opplæringen skal medvirke til personlig vekst og til å utvikle evne til samarbeid, selvstendighet, etisk refleksjon, kreativitet, initiativ, omstilling og problemløsning. Vi legger vekt på riktig bruk av råvarer, produksjonsprosesser, maskiner og utstyr i håndverksmessig og industriell matproduksjon. Kvalitetsstyring og kvalitetskontroll henger sammen med det regelverk som vi må forholde oss til.

Vg2 Kokk- og servitørfag

Kokk- og servitørfag gir deg opp læring i både kokk-, institusjonskokk- og servitørfaget. Bransjen trenger deg som er kreativ og liker å jobbe med mennesker. Her får du mulighet til å prøve deg i bedrift 2 dager i uka, dette gjør deg i stand til å ta det rette valget. Kokk- og servitørfag skal bidra til utvikling av kompetanse innen tilberedning, anretning og servering av måltider til gjester på ulike spisesteder og til brukere i ulike institusjoner. Måltidene har stor betydning som sosial faktor, og en stadig større del av måltidene tilberedes og serveres utenfor hjemmene.

Til toppen