Informasjon til elevene ved Lillesand videregående skole

Det er viktig at alle elever tar seg tid til å lese igjennom informasjonen i dette skrivet.

Ta kontakt med kontaktlærer hvis dere har spørsmål rundt det som står. Som dere vet, er alle landets skoler og barnehager nå stengt, og regjeringen har kommunisert at denne stengingen gjelder til og med torsdag 26. mars 2020.

 Vi understreker at dette skrivet er skrevet med bakgrunn i den informasjonen vi har per nå mandag 16. mars. Med det som utgangspunkt har vi følgende råd/informasjon til elevene ved Lillesand videregående skole:

1) Bli med på den nasjonale dugnaden for å begrense koronaviruset

Vi må understreke at dette er det aller viktigste nå, alle må være med å forebygge smitte.

Du blir med på dugnaden ved å følge rådene fra Folkehelseinstituttet. Noen av rådene er gjengitt nedenfor:

  • Vask hendene ofte og grundig med såpe og vann
  • Unngå å hoste eller nyse direkte på andre og host/nys i et papirtørkle (som kastes etterpå) eller i albukroken dersom du ikke har papirtørkle tilgjengelig 
  • Alle syke personer skal holde seg hjemme. Følg karanteneregler.
  • Hold minst to meters avstand til andre personer  
  • Unngå offentlig transport 
  • Unngå så langt det er mulig å ta deg i ansiktet
  • Unngå sosiale sammenkomster (bursdager, familietreff, fester, russetreff, filmkvelder osv.)

2) Etabler gode vaner

Det er viktig at dere opprettholder gode rutiner i hverdagen selv om skolen er stengt.
Stå opp til vanlig tid, spis frokost og forsøk å ha en så normal hverdag som mulig.

Følg timeplanen og jobb med fagene på det tidspunktet som er angitt faget.   

3) Digitale kommunikasjonskanaler

It`s Learning vil alltid være utgangspunktet for samhandlingen mellom elev og lærer. Følg med på It’s!
Alle elevene som har mulighet til det, må laste ned appen til It`s Learning på sin telefon. Dere kan laste ned appen gratis her: itslearning Mobil App
Microsoft Teams vil bli brukt av mange til nettundervisning og møteplass. Her kan man snakke med hverandre, og se hverandre. 

4) Stå opp og følg timeplanen !

Det er veldig viktig at dere nå står opp om morgenen og går på skolen!  -Som nå er på pc’en.  Logg på når det «innkalles» til time av faglærer.

Noen ganger kan faglærer ha lagt inn oppgaver du skal gjøre der og da i timen. Andre ganger møtes dere digitalt i dialog. 

Faglærer vil være tilgjengelig for veiledning i det tidsrommet dere er oppsatt med timer i det enkelte fag, men det kan komme unntak; 
Lærere som har små barn hjemme pga stengte barnehager og skoler, må kanskje avtale med dere et annet tidspunkt for å møtes digitalt. 

Dere må gjøre de oppgavene dere blir bedt om. Det er dette som skal gi deg en karakter i faget til sommeren.

Undervisningen på nett er nytt for alle, og det blir sikkert noen utfordringer i starten. Her må vi være litt tålmodige.

5)  Fravær

Det er viktig at dere melder fra på vanlig måte hvis dere er syke. Vi etablerer nå et system basert på tillit. Det vil si at det viktigste nå er at dere følger opp skolearbeidet så godt dere kan og møter til de digitale timene. Si ifra til faglærer hvis dere ikke kan møte. 
Dersom dere er syke og ikke kan følge undervisning, leverer dere egenerklæring slik dere har gjort siden dette ble innført.

6) Ta kontakt med skolen

Ikke nøl med å ta kontakt med personer på skolen. Vi er alle i jobb!
Ta kontakt med kontaktlærer, faglærer, eller rådgiver hvis det er faglige ting du lurer på, eller hvis det er noe annet du tenker på eller er bekymret for.  Dette er en vanskelig situasjon for alle, husk at det er folk som kan hjelpe hvis du trenger det.

Vi vet at det også stilles mange andre krav til dere i denne perioden, for eksempel vil noen av dere måtte passe på småsøsken.

Hvis dere har mye annet å gjøre enn skolearbeid, er det fint om dere kommuniserer dette til kontaktlærer eller faglærer, slik at vi kan ta hensyn til dette og sammen finne gode løsninger til at du får gjort skolearbeidet.

7)  Bruk nettvett og oppretthold sosial kontakt digitalt.

Hjelp hverandre og ta hensyn til dine medelever. Vær kritisk og sørg for at du kan stå for det du legger ut. Publiser kun ting du ville sagt ansikt til ansikt. Oppdager du at noen utsettes for mobbing eller krenkelser, vær en venn og si fra til en ansatt på skolen.

Ring til hverandre. Vi har alle behov for sosial kontakt med andre. Forsøk også å inkludere alle medelevene i denne sosiale kontakten.   

 

Lykke til i tiden fremover !

Ta godt vare på dere selv og de rundt dere.  Dette skal vi klare sammen.
Jeg ønsker alle det beste.

Og husk at det er aller viktigste nå er være med å bidra til å hindre ytterlige smittespredning.

 

Hilsen
Linda Jacobsen
Rektor

Til toppen