Skolerute for Agder fylkeskommune

Oversikt over skolestart, ferier og fridager for de videregående skolene i Agder fylkeskommune.

Skoleruta kan variere noe fra skole til skole. Sjekk din skoles hjemmeside for å se eventuelle variasjoner. Det er totalt 190 skoledager per år.

Skolerute 2021-2022
Skoleåret 2021-2022 Merknad
August Skolestart 19. august
September
Oktober Høstferie uke 40: 04.10.-08.10. Fri 22.10. (Sørlandske lærerstevne)
November
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 21. desember
Januar Skolestart tirsdag 4. januar
Februar Vinterferie uke 8: 21.02.-25.02.
Mars
April Påskeferie fra og med 11. til og med 18. april
Mai Fri tirsdag 17. mai. Fri 26. mai (Kr.Himmelfartsdag) og 27. mai (inneklemt dag)
Juni Fri 6. juni (2. pinsedag). Siste skoledag onsdag 22. juni.

I tillegg til de felles ferie- og fridagene, kan elever være borte fra skolen inntil 10 dager uten at fraværet føres på vitnemålet. Dette gjelder kun fravær av de årsakene du kan lese om her.

Til toppen