Skolerute for Agder fylkeskommune

Oversikt over skolestart, feriar og fridagar for dei vidaregåande skolane i Agder fylkeskommune.

Skoleruta kan variere noe frå skole til skole. Sjekk heimesida til din skole for å sjå eventuelle variasjonar. Det er totalt 190 skoledagar per år.

Skolerute 2021-2022
Skoleåret 2021-2022 Merknad
August Skolestart 19. august
September
Oktober Høstferie uke 40: 04.10.-08.10. Fri 22.10. (Sørlandske lærerstevne)
November
Desember Siste skoledag før jul tirsdag 21. desember
Januar Skolestart tirsdag 4. januar
Februar Vinterferie uke 8: 21.02.-25.02.
Mars
April Påskeferie frå og med 11. til og med 18. april
Mai Fri tirsdag 17. mai. Fri 26. mai (Kr.Himmelfartsdag) og 27. mai (inneklemt dag)
Juni Fri 6. juni (2. pinsedag). Siste skoledag onsdag 22. juni.

I tillegg til dei felles ferie- og fridagane, kan elevar vere borte frå skolen inntil 10 dagar utan at fråværet førast på vitnemålet. Dette gjelder kun fråvær av dei årsakane du kan lese om her.

Skolerute 2022-2023

Skolerute 2022-2023
Skoleåret 2022-2023 Merknad
August Skolestart torsdag 18.august
September
Oktober Høstferie uke 40: 3.oktober - 7.oktober Fri fredag 21.oktober (Sørlandske lærerstevne)
November
Desember Siste skoledag før jul: tirsdag 20.desember
Januar Skolestart: tirsdag 3.januar
Februar Vinterferie uke 8: 20.februar - 24.februar
Mars
April Påskeferie frå 3. april til og med 10. april
Mai Fri mandag 1. mai, onsdag 17. mai, torsdag 18. mai (Kr.Himmelfartsdag), fredag 19. mai (inneklemt dag) og mandag 29. mai (andre pinsedag)
Juni Siste skoledag: torsdag 22.juni

Til toppen