Skolebussruta

Samtlige elever som skal ha skoleskyss må søke digitalt.
Agder kollektivtrafikk - Skoleskyss

Ler mer om skoleskyss på fylkets nettsider:
Agder fylkeskommune - Skoleskyss

Har du skolereisekort fra før fylles det på med nye skolereiser når søknaden er behandlet.

Arendal/Grimstad – Møglestu/Møglestu – Grimstad/Arendal 

07.10 Arendal – Møglestu ( Linje 101 fra Arendal, bytter til linje 1908, skolebussen i Grimstad)

07.25 Engene kirke - Fevik - Grimstad 

07:57 – E18 – Møglestu  ( direkte skolebuss linje 1908 fra Engene kirke)

07.45 Grimstad – Omre – Møglestu  (skolebuss linje 1908 går via Terje Løvåsvei )

08.00 Homborsund – Omre 

15.05 Møglestu – E18 – Grimstad (skolebuss linje 1908) - Må bytte buss når du skal til Arendal. 

15.05 Møglestu – Homborsund – Grimstad (skolebuss linje 1908)

15.50/16.20 OBS! Lillesand – Grimstad- Arendal (Rutebuss  fra Viadukten ) De som skal til Homborsund - gå av ved Øygårdsdalen – vent på linje 140!

 

Fra Høvåg – Møglestu/Møglestu – Høvåg

07.45 Høvåg skole – Møglestu

15.05 Møglestu – Høvåg – Kristiansand                                                                                               

( Kjører over Høvåg – kan tas fra Lillesand rutebilstasjon 15.10)

16.20  Viadukten (Lillesand) - Kristiansand (over Høvåg)

 

Brekkestø – Møglestu/Møglestu -Brekkestø

07.35  Brekkestø – Møglestu

15.05 Møglestu -  Brekkestø

 

Birkeland – Møglestu/Møglestu - Birkeland

08.10 Birkeland - Møglestu

15.15 Møglestu – Birkeland (fra Lillesand rb.st 15.05)

15.20 Møglestu – Birkeland (kjører om Tveide)

15.45 Møglestu - Birkeland

Til toppen