Elev-PC og IKT-avdeling

Skolen har en IKT-koordinator og lærlinger som drifter maskiner og nettverk i samarbeid med IKT-Agder. Du finner oss på A209/A28!

Informasjon om elev-pc finnes på fylkets nettsider:

Informasjon om Elev-PC i Agder fylkeskommune

IKT-avdelingen kan hjelpe med:

  • Kurs for lærere og andre ansatte
  • Brukerstøtte
  • Installasjon av skolerelatert programvare
  • Fjerning av virus
  • Reinstallasjoner av maskiner
  • Tilrettelegging/installasjon av utstyr
  • Råd om bruk av teknologi

Vi tilbyr hovedsakelig hjelp til skolens maskiner og maskiner kjøpt gjennom skolen.

Telefon IKT-kontoret: 37 26 83 22

Lærere og ansatte kan også melde inn via iktsia.no eller kontakte dem via Teams.

Til toppen