Ordensreglement

Ordensreglement

Ordensreglement for elever i videregående skoler i Agder fylkeskommune (PDF, 282 kB) 

Ordensreglementet gjelder for alle elever i offentlige videregående skoler i Agder fylkeskommune. Reglementet inneholder de viktigste bestemmelsene om dine rettighet og plikter som elev. Den enkelte skolen kan legge til egne tilleggsregler under § 9.

Det er viktig at du gjør deg kjent med reglementet, og følger det. Skolen vil gå gjennom ordensreglementet ved skolestart. Brudd på ordensreglementet kan føre til nedsatt karakter i orden eller atferd. Alvorlige brudd kan føre til bortvisning. 

Du finner bestemmelsene om ordensreglement i opplæringsloven § 9 A-10.

IKT-reglement

I ordensreglementet § 9 omtales IKT-reglement (PDF, 48 kB), som gjelder bruk og behandling av IKT-utstyr i skolen.

 

Til toppen