Ordensreglement og IKT-reglement

Formålet med ordensreglementet er å bidra til godt samarbeid, trivsel, respekt og medansvar.

IKT-reglementet regluerer bruk og behandling av IKT-utstyr i skolen.

Ordensreglementet skal fremme god orden og gode arbeidsvaner og slik legge til rette for god læring. Det inneholder bestemmelser om elevens rettigheter og plikter, bestemmelser om atferd og tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene og framgangsmåten ved behandling av slike saker.

Les mer på fylkets nettsider:
Ordensreglement og IKT-reglement

Til toppen