Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hvis du ikke får tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, kan PPT hjelpe deg og din skole eller lærebedrift med bedre tilrettelegging.

Ler mer på fylkets nettsider:

Agder fylkeskommune - Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

Til toppen