Ungdataundersøkelsen

Lillesand vgs gjennomfører i uke 5 og 6 Ungdataundersøkelsen. Dette er en landsomfattende undersøkelse som gir kommuner og fylkeskommuner mulighet til å tilpasse sin oppføling og tilbud til unge innbyggere. Undersøkelsen er frivillig å delta i og vi ber foresatte lese infoskrivet som ligger vedlagt. 

Ungdatainfo til foresatte (PDF, 329 kB)

Til toppen