Plan og frister for siste del av skoleåret 2019-2020

Publisering av karakterer og klagefrist skoleåret 2019-2020

NB! Alle elever skal være orientert om disse datoene. Eleven er selv pliktig å gjøre seg kjent med karakterene når de er publisert i It’s.

Klagefrist på standpunkt, orden og adferd for alle elever er 10 dager og går ut 22.juni
Klikk for stort bilde Lillesand vgs        

 

 

 

Publ av klagefrist og karakterer skolreåret 2019-2020
Klasse Fag Publisering av standpunktkarakterer i It’s Klagefristen går ut
Alle klasser Fagkarakterer Orden og adferd Fredag 12.juni Mandag 12.juni
Vg3 Klagefrist for hurtigklagebehandling av standpunkt Onsdag 17.juni Rekke Samordna opptak
Eksamen Avlyst

 

Innlevering av pc:

Elever som ikke fortsetter neste skoleår i Agder fk må levere inn sin pc for privatisering senest 15.juni. Den vil ellers ikke virke. Leveres fortløpende så snart den ikke trengs i undervisning mer.

 

Ylva Blomberg,
18.05.2020

Til toppen