Åpning av skolen uke 20

Denne informasjonen gjelder Lillesand videregående skole. Besøk din skoles nettside for riktig informasjon for din situasjon.

I løpet av uke 20 skal alle elever ha noe opplæring på skolen. De vil få opplæring i smittevernsrutiner første oppmøtedag. Det er viktig at alle respekterer reglene.

Fellesinfo fra Agder fylkeskommune

Klassene har ulik plan for når de skal møte til skolen. Dette pga arealutfordringer i henhold til avstandskrav på 1 meter eller mer mellom elever. 

Les smitteveilederen her

Skolen følger til enhver tid de gjeldende smittevernreglene gitt av myndighetene. Skolen vil være et trygt sted å være for elever og ansatte, det er kun friske personer som er på skolen.

De tre grunnpilarene for å bremse smittespredningen er:

  1. Husk: Ikke kom på skolen dersom du er syk
  2. God håndhygiene og hostehygiene
  3. Redusert kontakt mellom personer, og overhold 1 meters avstand til andre.


NB! dersom elever og ansatte kan gå, sykle eller kjøre(s) til skolen oppfordrer vi til å ikke ta buss.

 

Oppstart Yrkesfag: vg1 og vg2, 1STI, STH og voksenklasser fra og med uke 20:

Åpning av skolen uke 20, del 1
Trinn Oppstart på skolen
Vg1 YF Tirsdag. Vanlig timeplan på skolen i alle fag fra denne dagen. Egen info om YFF kommer.
Vg2 YF Tirsdag. Vanlig timeplan på skolen i alle fag fra denne dagen. Egen info om YFF kommer.
1 STI Tirsdag. Vanlig timeplan på skolen i alle fag fra denne dagen.
STH Tirsdag. Vanlig timeplan på skolen i alle fag fra denne dagen.
Voksenklasser Tirsdag. Vanlig timeplan på skolen i alle fag fra denne dagen.


Oppstart studieforberedende: 1ST, 2ST, 3ST og Påbygg, uke 20

(Plan fra og med uke 21 kommer senere for disse klassene)

Åpning av skolen uke 20, del 2
Klasse Dag/tid Rom
1STB Tirsdag 12.mai kl.08.30 B3
1STA Tirsdag 12.mai  kl.10.15 B3
1STC Tirsdag 12.mai kl.08.30 A7
3YFA Tirsdag 12.mai Kl.10.15 A7
2STA Onsdag 13.mai Kl.08:30 A7
2STB Onsdag 13.mai Kl.08:30 B3
2STC Onsdag 13.mai Kl.09:30 B3
3STA Onsdag 13.mai Kl. 09:30 A7
3STB Onsdag 13.mai Kl. 10:30 A7
3STC Onsdag 13.mai Kl.10:30 B3

 

Skolen minner om at det er særlig viktig å forholde seg til noen enkle forebyggende regler, for å være helt sikker på at smitte unngås.

Elevene skal:

  • Vaske/ sprite hender ved ankomst til skolen og ved forflytning mellom klasserom, etter garderobe- og toalettbesøk og før lunsj
  • Vaske/ sprite hender ved skoleslutt
  • Følge reglene om avstand til andre og regler ved pauser og lunsj
  • Følge med på infotavler på skolen, på It’s og skolens hjemmeside
  • Ta kontakt med lærer ved ubehag som luftveissymptomer eller feber. Ved sykdom skal elever eller ansatte ikke være på skolen.

Husk at håndvask med såpe og lunkent vann i minst 30 sekunder kan være vel så effektivt som antibac.

Er noe uklart, ta kontakt med lærer eller avdelingsleder.

Til toppen