AKT smittevern

 Agder Kollektivtrafikk AS (AKT) viser til oppdaterte veiledere for smittevernstiltak, utgitt av Folkehelsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet, sist oppdatert 11.9.2020. Det er en veileder for grunnskolen 1.-7.trinn, og en for ungdomskoler og videregående skoler. 

Det er per i dag, 21.09.2020, gult nivå i Agder, jf. trafikklysmodellen, og alle tiltakene har som hovedmål at elever har et begrenset antall kontakter. Bruk av offentlig transport skal begrenses der det er mulig, og foresatte må fremdeles oppfordres til at elever går, sykler eller kjøres selv til skolen.

Under vises det til hvilke tiltak som gjelder i dag, på gult nivå. Dersom situasjonen endres til rødt nivå er det viktig med god dialog mellom kommunen og AKT for hvordan skoleskyssen løses og informasjon til foreldre. Selv på rødt nivå vil det være anledning/tillatt å utnytte kapasiteten i buss/ drosje der hvor det er nødvendig for å få elevene til skolen, men AKT og kommunen må se på aktuelle tiltak og løsninger knyttet til skoleskyssen. 

Videregående skoler 

Utdrag angående transport og skoleskyss i «Veileder om smittevern for ungdomsskoler og videregående skoler under covid 19 utbruddet 2020» UDIR: Les mer her

Skoleskyss ved gult nivå: 

•    Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
•    Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
•    Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
•    Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
•    Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
•    Elevene bør følge gjeldende anbefaling for bruk av munnbind på kollektivtransport i den aktuelle kommunen.
•    Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, ansees det ikke nødvendig å bruke munnbind

Skoleskyss ved rødt nivå:

•    Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
•    Ved bruk av offentlig transport bør elevene holde avstand til andre.
•    Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør unngås.
•    Skoleskyss: Elever bør sitte på annethvert sete. Elever fra samme husholdning kan sitte sammen.
•    Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
•    Elevene bør følge gjeldende anbefaling for bruk av munnbind på kollektivtransport i den aktuelle kommunen
•    Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, ansees det ikke nødvendig å bruke munnbind.

 

Skrivet fra AKT kan leses i sin helhet her (PDF, 5 MB)

Til toppen